Rakennustyön tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä
yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa tietojarakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.

Kyseessä on yksi harmaan talouden torjunnan toimenpiteistä.

Nämä kyseiset rakentamiseen liittyvien tietojen antamisvelvollisuudet laajenevat 1.7.2014 alkaen.

Myös luonnolliset henkilöt ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia,
jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa.

Verohallinto on julkaissut aiheesta ohjeistuksen heinäkuussa 2013.