Suoraveloitus poistuu käytöstä vuoden 2014 alussa

Suomalainen suoraveloitus poistuu käytöstä vuoden 2014 alussa. Suoraveloituksesta suositellaan siirtymään e-laskuun ja uuteen suoramaksuun. Mikäli laskun vastaanottaja ei käytä verkkopankkia, suoraveloitus muuttuu suoramaksuksi. Mikäli laskun vastaanottaja käyttää...

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus laajenee 2014

Rakennustyön tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa tietojarakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Kyseessä on...